เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
ติดต่อสอบถาม

IG ชุมนุมภาษาต่างประเทศ

@tumwanlanguageclub

piyada@satitpatumwan.ac.th

อาจารย์อภิณห์พร  ฤกษ์อนันต์ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

napat@satitpatumwan.ac.th

อาจารย์ณภัทร โสมาทิตย์  (เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

ที่อยู่ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2251-3934 ต่อ 123 ห้องกลุ่มสาระฯ โทรสาร : 0-2251-4159

Copyright © 2021 (Foreign Language Department of Patumwan Demonstrations School,Srinakharinwirot University) All rights reserved.